Harameyn Notları

Temmuz 17, 2016 0

Sabah 8.30 sularında uçak havalandı. Her saniye Medine’ye daha yakınız. Layık olmadığım halde O’na (sallallahu aleyhi vesellem) gidiyorum.

Ebu Hanife Müdafaası

Temmuz 12, 2016 0

Oryantalistler ve onlardan etkilenen Modernist Müslümanların fıkıh bağlamında oluşturdukları şüpheler daha çok Ebu Hanife (r.a.) etrafında şekillenmektedir. Çünkü O (r.a.), hem bütün müçtehitlere nispetle “İmam-ı Azam/En büyük imam” hem de ümmetin üçte ikisinin içtihatlarını taklit ettiği mutlak bir müçtehittir.

Kur’an-ı Kerim ve Marjinal Gruplar

Temmuz 10, 2016 0

Kur’an karşıtları bütün bunlara rağmen küçücük marjinal/akademik gruplar oluşturmanın ve birkaç yayım sahibi olmanın dışında hiçbir başarı gösteremediler.

Hayzuran Dirilişe Üs Olacak

Mart 21, 2016 0

Hayzuran yani o tertemiz toprak, ümmetin diriliş üssü, küfrün ise mezarı olacak.

Tahrifin Sıdre-i Müntehası: Nasr Hamid Ebu Zeyd

Şubat 15, 2016 0

Ebu Zeyd’in kültür içinde teşekkül ettiğini iddia ettiği Kur’an’ın evrensel hakikatlerini arşive kaldırabilmek için önerdiği tarihselcilik Hıristiyan merkezli bir yorum tarzıdır.

Merhametin Amentüsü

Şubat 13, 2016 0

Merhameti o kadar engindi ki, hayvanlar da ondan nasipdar olmuştu. Bir gün ensardan bir adamın -içerisinde deve olan- bahçesine girdi.

Kur’an’ın Muazzam Duruşu ve Dönüşü

Şubat 1, 2016 0

Kur’ân, kendisine kin ve nefret besleyenlere ağıt yakmayı armağan etti. Allah Resûlü’ne (s.a.v) “ebter” diyenler on dört asırdır “ebterlik”lerine ağıt yakıyorlar.

Mücevherler Sizin, Yürekler Bizim Olsun

Ocak 18, 2016 0

İngilizler, sahabenin yürek fethiyle girdiği Hindistan’ı, sömürü, şarkiyat ve misyonerlik yollarıyla kuşatıp, istila etti. Büyük mücadeleler ve on binlerce şehitten sonra Hindistan düştü, haydutlara teslim oldu.

Allah Resulü (sav) Arakan ve Bilad-ı Şam İçin Ne Buyurdu?

Ocak 12, 2016 0

Allah Resulü’nü bu gün Ravza’da dinleseydik mutlaka şunları da söylerdi: Allah’a ve ahirete iman edenler, Arakan’da ki mustazaflara, Halep ve Hımıs da ki mücahitlere yardım etsin. Halep’te yavrusu için süt bulamayan babaya imdat etsin.”

Hal Çaresi

Aralık 25, 2015 0

İlim tartışma ortamında gelişir. Bu yüzden tezlerine güvenenler tartışma içerisine girmekten imtina etmedikleri gibi bunu fırsat olarak da görürler. Muhaliflerine meydan okuyan Kur’an-ı Kerim, onları deliller üzerinden tartışmaya davet eder.