GELİYORLAR

G

GELİYORLAR

İmanda Ebu Bekir,

Adalette Ömer,

Hayâda Osman,

Şecaatte Ali,

Aşkta Musab,

Fikirde Muaz,

Fesahatte Abdullah b Revaha,

Şuurda Hanzala,

Zühtte Ebû Zer,

Şehadette Hamza,

Ferasette Hatice,

İffette Fatıma,

Basirette Aişe,

Hikmette Esma,

Şiirde Hansa

Rasule(sav) bağlılıkta Abdullah b Ömer(r anhum),

Hedefleri İslam Nizamı,

Vatanları İslam Coğrafyası,

Kimlikleri İslam Gençliği,

YOLDALAR…

Kumandanları Peygamber-i Ekber,

Düsturları Kur’an-ı Kerîm,

Vuslatları namaz,

Halleri kıyam,

Sayıları az,

Tesirleri bire bin,

Kıbleleri, mananın maddeye tecelli remzi,

Karargahları Ravza-i Mutahhara,

Kimi Türk, kimi Arap, kimi Hintli, kimi Kürt,

Milletleri İslam,

Terkipleri Bünyanûn Mersûs,

Ahitleri, “Gücüm ersin ya da ermesin her zaman uğrunda mücadele edeceğiz Ya Rasulellah”,

Hedefleri İblis’in saltanatı

YÜRÜYORLAR…

Meslekleri tebliğ,

Vazifeleri telkin,

Üslupları kavl-i leyyin

Yürekleri dağ,

Bakışları deniz,

İdrakleri derin,

İzanları keskin,

İLERLİYORLAR.

Elleri temiz,

Gözleri kara,

Alınları ak,

Kalpleri pak,

Yolları Hakk,

GELİYORLAR,

BENDLERİ YIKIYORLAR.

Yazar Hakkında

İhsan Şenocak

Yorum Ekle

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.