KategoriDuyurular

FAİZİN YA DA EMEKSİZ KAZANCIN TARİHİ

F

FAİZİN YA DA EMEKSİZ KAZANCIN TARİHİ Üretmek ve tüketmek üzerine kurulan insan hayatının iktisadî boyutu insan kadar kadîmdir. Hz. Adem’e eşyayı/esmayı öğreten[1] Allah Azze ve Celle, neyin helal, neyin haram olduğunu bildirmiştir.   Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır.[2]  Karşılıklı rıza ve ödenen bir bedelle bir şeyin mülkiyetinin bir şahıstan...

EHLİ SÜNNET NEDİR, NE DEĞİLDİR? !

E

Hayatın İslâm’a Göre Tayin Edilmesi Bağlamında Ehl-i Sünnet İslâm coğrafyası yaklaşık iki asırdır akîdede, ilimde, fikirde sürekli yeni sorunlar üreten bir kriz ikliminde kalmaya mecbur edilmiştir. Siyasî, ictimâî ve iktisadî buhranlara da kaynaklık eden bu iklim, İslâm ümmetini metin ve şerh kitaplarını tarihî vesikalar niyetine okuyup tercüme eden gelenekçilerle, Batı’nın buyurgan aklının...

 NE KADAR HASTALIK VARSA TEDAVİSİ ve NE KADAR CENNET HAYALİ VARSA HAKİKATİ YALNIZ İSLAM’DA (“GENÇLİĞE HİTABE”YE ŞERH)

 

                                     NE KADAR HASTALIK VARSA TEDAVİSİ ve NE KADAR CENNET HAYALİ VARSA                                 HAKİKATİ YALNIZ İSLAM’DA (“GENÇLİĞE HİTABE”YE ŞERH) İslam’ın bütün zamana ve mekana nasıl hakim olacağının müjdesini veren “Tecdîd Hadisi”1 bize Allah Azze ve Celle’nin bazı kullarına meydan yerine çıkmayı ve milletin yönünü yeniden istikamete...

LENİN’DEN MEZARA KOMÜNİZMA KÖKLERDEN GÖKLERE İSLÂM

L

LENİN’DEN MEZARA KOMÜNİZMA KÖKLERDEN GÖKLERE İSLÂM TÜRKİSTAN’DA YAŞAYAN ÖLÜLER VE MAKBERDEKİ DİRİLER Ümmet’in en büyük musîbeti çocuklarının zihnini saran mustağrib virüsüdür. Dev ağaçları kemiren bir kurt gibi, mustağrib virüs de ruhumuzu tahrib etmiş, ilim, fikir ve sanat adına temellük ettiğimiz müktesebâtı enkaza çevirmiştir. Maalesef ki, bu ülkenin yüz yıllık hasılası, enkaza...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.