KategoriFıkıh

FAİZ NİÇİN HARAM VE TİCARET NEDEN HELAL?

F

FAİZ NİÇİN HARAM VE TİCARET NEDEN HELAL? İslam, paradan para kazanmayı yasaklayarak sermayenin fakirden faizciye doğru tek yönlü akışını durdurmuş, paranın bütün insanlar arasında dolaşımını temin etmiştir. Faizci sistem bankalar yoluyla topladığı parayı, sınırlı sayıda insanın idaresine verirken, İslam, zekat vasıtasıyla onun önemli bir bölümü tekrar fakire döndürür. Faiz, zengini daha zengin...

FAİZİN YA DA EMEKSİZ KAZANCIN TARİHİ

F

FAİZİN YA DA EMEKSİZ KAZANCIN TARİHİ Üretmek ve tüketmek üzerine kurulan insan hayatının iktisadî boyutu insan kadar kadîmdir. Hz. Adem’e eşyayı/esmayı öğreten[1] Allah Azze ve Celle, neyin helal, neyin haram olduğunu bildirmiştir.   Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır.[2]  Karşılıklı rıza ve ödenen bir bedelle bir şeyin mülkiyetinin bir şahıstan...

Telfik

T

Bu makalenin mevzuu taklidin meşruiyeti değildir. Çünkü Telfikin haram olduğunu kabul eden her makale aynı zamanda taklidin gerekli olduğunu benimser.

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.