Kategoriİslam ve İktisat

Dört Mezhebe Göre Enflasyon Oranında Faizin Hükmü ve Diyanetin Toki Fetvasının Tahlili

D

PARANIN DÖRT HALİ  ENFLASYON VE FAİZ Kur’ân-ı Kerîm ve sahih sünnette faizin haram olduğunu bildiren nassların mana yönüyle kat’iyyeti, fukahayı ticaretin faizden korunması noktasında fevkalade hassas davranmaya sevketmiş, mesele fıkıh kitaplarında “ribâ” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmiştir.[1]   Nassların sınırlı sayıda, çözülmesi gereken hadiselerin ise sınırsız olması...

İSLAM’IN KIZININ EVLİLİK KRİTERLERİ

İ

İnsan, muhatabına, onun fikrî ya da imanî durumuna göre bir kıymet verir. Bir ateistin nazarında ulema, “olmasa daha iyi olurdu” nevinden bir zümre olarak görülürken, Müslümanlar nazarında “varlığımız onların varlığına bağlıdır.” derecesinde bir değere sahiptir. Eşya ve hadisenin kıymeti de aynı bakış açısına bağlıdır. Kimisi antika bir arabayı hayatta sahip olacağı en önemli dünyalık olarak...

Amuda Kalkmış Bir Hayata Teğet Geçen Gerçekler

A

Yolcuyuz… Bir tarafta barikatla kapalı, dikenle döşeli Cennet yolu, diğer tarafta ise etrafı eğlence merkezleriyle sarılı, ağaçları ve çiçekleriyle göze safa veren Cehennem güzergahı… Cennet yoluna girenler yoruluyor, kan ter içerisinde kalıyor, uykusundan fedakarlıkta bulunuyor, malını fukara ile paylaşıyor, kendisi için olduğu gibi başkaları için de çalışıyor; Okuyor, yaşıyor ve muhataplarını...

Kırık Kapılı Bir Han: Aile

K

Kur’an-ı Kerîm hem erkeklere hem kadınlara; hem hürlere hem de kölelere indi. Ayetler okundukça sınıflar arasındaki mesafeler kalktı, insanlar birbirine yaklaştı, kardeşliğin yolu açıldı. Öfke azaldı, ihanet aşağılandı, muhabbet ve sadakat en muhteşem zamanlarını yaşadı. Kadın, hizmetçilikten erkeğe eş olma makamına yükseldi. Cinsel bir meta olmaktan kurtuldu. Erkek, noksanlığını onunla giderdi...

Hz. ALİ’NİN HAYBER, FATIMA’NIN İFFET ROLÜNE TALİP ÇOCUKLAR!

H

Çocuklarla ancak onların dilini bilenler konuşabilir. Bu yüzden ehl-i dünyanın ancak para ödeyerek dinleyebildiği konserlerde ağlar çocuk, annesinin ninnileriyle ise mesut olur. Annesi konseri, o ise annesini dinler; lisanı da, hayatı da ondan öğrenir. Allah Rasûlü de çocuklarla konuşurken onların dilini kullanır; bazen kuşu ölen bir çocukla dertleşir, bazen de sırtına çıkan torunu camiyi...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.