KategoriMakaleler

KİM TERS YÖNE GİRDİ MEALCİLER Mİ, ULEMA MI?

K

İslam nazarında hocanın hatırı büyüktür. Bu yüzden “Âdab-ı İslamiyye” kitaplarında hoca-öğrenci münasebetinin nasıl olması gerektiği ile alakalı pek çok tespit ve rivayet vardır. Talebenin Mişkâtu’n-Nübüvve ile irtibatı hoca vasıtasıyla olur. Hoca, varlık sebebidir. Bu yüzden Nevevî ulemayı ebeveyn makamında kabul eder (Nevevî, Tehzîbu’l-Esma, I, 11). Müslim b. Halid ez-Zencî’nin kafa kağıdından...

MÜNAFIKLIK ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR!

M

Kapıyı içerden kıranlar, dışardan saldıranlardan, sizinle aynı safta duranlar, hariçten hucum edenlerden daha tehlikelidir. Kafirin düşmanlığı zahir, münafığınki ise senden göründüğünden dolayı yanıltıcıdır. Kafir tahrib, münafık tamir davasındadır. Küffarın Uç Karakolu Mümin, Hakk’ın, münafık ise küfrün müslümanlar içerisindeki mümessilidir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim Bakara Suresini’nin başında...

EVLERİNDE MUSABLAR YETİŞTİREN BİR ÜMMETİN UFKUNDA ELBET BİRGÜN BEDİR GİBİ ZAFERLER DOĞACAKTIR!

E

EVLERİNDE MUSABLAR YETİŞTİREN BİR ÜMMETİN UFKUNDA ELBET BİRGÜN BEDİR GİBİ ZAFERLER DOĞACAKTIR!   Biz bir vücudun azaları gibiydik. Bir şehrimiz acı çektiğinde bütün şehirlerimiz teyakkuza geçerdi.  Bir baba oğlunu, bir oyunda ya da bir eğlencede kaybettiğinde, bir kızın saçının teli göründüğünde öz oğlunu kaybetmiş, öz kızı açılmış gibi üzülürdü bütün babalar. Allah Rasulü bize, “Esselâm-u...

ÇİN’İN NAZİ KAMPLARINDAKİ DOĞU TÜRKİSTANLI MAZLUMLAR

Ç

Doğu Türkistan’da insanlık tarihinin en büyük zulmü yaşanıyor. Bir evde cemaatle namaz kılmak, Kur’an-ı Kerîm okumak yasak. Tesettür yasak, namaz yasak, ezan yasak, hasılı Müslüman olmak yasak Doğu Türkistan’da. Zindanlar Müslüman erkeklerle dolu. Çinlilerin adına, “Islah ve Terbiye Merkezleri” dedikleri mekanlar Nazi Kampları’ndan farksız. Çin’de bu zulme “hayır” diyenin ömrü hapislerde geçiyor...

CAHİLİN KELAMI USANDIRIR, ULEMANINKİ İSE UYANDIRIR

C

CAHİLİN KELAMI USANDIRIR, ULEMANINKİ İSE UYANDIRIR İslam’la Küfr’ün mücadelesi Kıyamet’e kadar davam edecek; Sahneden ne Hak çekilecek, ne de Bâtıl… Sadece tarafların galibiyeti değişecek. En şiddetli mücadele Peygamberlerin gönderildiği zamanlarda oldu. Nemrut, Firavun, Ebû Leheb gibi isimler enbiya ile doğrudan savaşan müseccel dinsizlerdir. Allah’ın ve Rasûlü’nün buyruklarına sarılan...

Zalimin Korkusu, Mazlumun Umududur Şehid

Z

Zalimin Korkusu, Mazlumun Umududur Şehid Şehid ölürken Cennet’e, müminler de onun imanına şehadet eder. Şehadet bütün zamanlara konuşan bir hatip, her çağda okunan bir yazı gibidir. Zalime korku verir, mazluma umut olur. Katile vahşeti, mümine dirilişi hatırlatır. Amir, memur, kasa kulu, masa kulu bir gün gelir unutulur lakin şehid gören her gözde, konuşan her ağızda, her bakışta, her sözde biraz...

HER ŞEY SADECE İSLÂM’DA

H

HER ŞEY SADECE İSLÂM’DA Geçmiş ve gelecek zamanın ictimaî ve siyasî düğümlerini Peygamberler çözdü. Hürriyete vurulan prangayı onlar kırdı. Akıl anarşisine tutulanlar ise, “çözdük” vehmiyle gerçeğe her gün yeni düğümler attı. İdeologlara ittiba edenler gerçek diye kaosun kucağına düştü. Üstad, düğüm çözenlerin yani Peygamberlerin arka safında durdu; oradan Peygamber-i Ekber’e iktida etti: “Sende...

EY ŞEHİD! KİTÂBULLAH YERİNE DAS KAPİTAL OKUSAYDIN!

E

Sosyalist olsaydın; ardından yazı kaleme alırlar, belki de adına bir anma programı tertip ederlerdi. “Mülkiyet hırsızlıktır!” deseydin ya da Kelâmullah yerine Das Kapital’i referans alsaydın büyük devrimci olurdun, sana özgürlük savaşçısı derlerdi. Marx, Engels ve Lenin’den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni üzerinden biraz proletarya nutukları atabilseydin sen de konuşulmaya değer bir...

BU İZMİHLÂL-İ AHLÂKÎ YÜRÜRKEN, DURMAZ İSTİKLÂL!

B

BU İZMİHLÂL-İ AHLÂKÎ YÜRÜRKEN, DURMAZ İSTİKLÂL! Allah Azze ve Celle’de ehadiyyet/teklik, mahlûkatta ise zevciyyet/eş sahibi olmak esastır: “Düşünüp öğüt alasınız diye her şeyi erkekli dişili iki farklı cins olarak yarattık.”[1] Allah Azze ve Celle her şeyden mustağnî, insansa O’na (c.c) ve O’nun yarattıklarına muhtaçtır. Kadın erkekle, erkek de kadınla bir mana ifade eder. Allah (c.c)...

İSLAM SİZİN TEKELİNİZDE Mİ?!

İ

– Oryantalist Faaliyetler mi, Muhalled Usuldeki Eğitim mi Tehlike?!- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün himayesinde 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında üç eski Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” düzenlendi. Yayımlanan sonuç raporuyla sorunlar ve çözüm önerileri 11 maddede özetlendi(). Raporla alakalı mülahazalarımı maşeri vicdanla...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.