KategoriMakaleler

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam

N

Kahire, Şam acı çektikçe ya da Şia, Müslüman katlettikçe Paris, Londra, New York, iç sorunlarıyla boğuşan ve bu yüzden sömürü sistemleri adına tehdit arz etmeyen bir İslam dünyası görmenin rahatlığı içinde. New York tepinirken Kahire ağıt yakmakta.

Dinle Ey Mısır!

D

Dinle ey Mısır! Hz. Resulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) konuşuyor, ya da seni İslam’la şereflendiren ashab konuşuyor desem bana kulak verir miydi?

Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı

H

     Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı Kur’an-ı Kerim Mekke’de de Medine’de de hayatın en temel konularına müdahil oldu, çareler üretti. Allah Rasûlü (sallâllahu aleyhi ve sellem)’in hitabeleri de gündeme yönelikti. Sefil bir halde meclisine gelen Mudar kabilesini görünce bütün işlerinden vazgeçip onlar için hutbe îrad etti. Namaz sonraları yaptığı akşam konuşmalarında “Allah’a ve...

KADIN

K

Münkir aklın; vahyi ve yaratılışı inkar etmek için uydurduğu taş, yontma taş, cilâlı taş devirleri gibi takdirlerin ötesinde gerçekçi bir tasnif yapmak gerekirse kadının hayatını Hz.Havva’dan Modern Batı Düşüncesi’nin zuhûruna ve zuhûrdan günümüze kadar olacak şekilde ikiye ayırmak mümkündür. Bu iki dönemin ayrışma noktasını ise kadının erkekle aynı koşullarda çalışma hayatına girmesi teşkil eder...

ALLAH’IN AYETLERİYLE MODERNİTENİN NASSLARI ARASINDAKİ MED-CEZİR: KADIN

A

Münkir aklın vahyi ve yaratılışı inkar etmek için uydurduğu taş, yontma taş, cilalı taş devirleri gibi takdirlerin ötesinde gerçekçi bir tasnif yapmak gerekirse kadının hayatını Hz. Havva’dan Modern Batı Düşüncesi’nin zuhuruna ve zuhurdan günümüze kadar olacak şekilde ikiye ayırmak mümkündür. Bu iki dönemin ayrışma noktasını ise kadının erkekle aynı koşullarda çalışma hayatına girmesi teşkil eder...

HİNDİSTANLI ALİMİN RÜYASINDAKİ OSMANLI EVLADI

H

Kur’an-ı Kerim Mekke’de de, Medine’de de hayatın en temel konularına müdahil oldu, çareler üretti. Allah Resulü (sallâllahu aleyhi ve sellem)’in hitabeleri de gündeme yönelikti. Sefil bir halde meclisine gelen Mudar kabilesini görünce bütün işlerinden vazgeçip onlar için hutbe îrad etti. Namaz sonraları yaptığı akşam konuşmalarında “Allah’a ve Ahiret gününe iman edenler misafirine ikramda...

HACI AYDIN DOĞAN’IN HATTI MÜDAFAASI

H

Bizde aydın, her duruma uyum sağlayabilen çok değişkenli insan demektir. Zuhur ettiği günden beri de “şakile”si değişmemiştir. O kadar ki mal sahibinin kim olduğuna bakmadan “atiyye” mukabilinde her nevi yazı siparişi alabilir, ihale takip edebilir. Cerh ve tadil uzmanlık alanıdır. Her çeşit darbe ortamında ilgilileri memnun edecek yazılar telif etme istidadına sahiptir. Askere mücamelede...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.