KategoriMakaleler

DÜNYEVÎLEŞMENİN ÜÇ ATLISI

D

DÜNYEVÎLEŞMENİN ÜÇ ATLISI İblis’e aldananlar, dünyaya Cennet’ten düştüklerini, asıl vatanın da Cennet olduğunu idrak etmekten mahrum yaşar. Her bir aldanan farklı bir sebeple dünyevîleşir. Firavun iktidarla, Karun servetle, Belam da ilimle ukbâyı unutup dünyaya gömülür. Kur’an-ı Kerim dünyevîleşmeyi bu üç şahıs üzerinden tasvir eder. Bunların en tahripkarı Firavunlaşmadır, bu yüzden Kur’an-ı...

İBLİS’İN SON GÜNCELLEMESİYLE DÜNYEVÎLEŞME

İ

İBLİS’İN SON GÜNCELLEMESİYLE DÜNYEVÎLEŞME İnsan, Cennet’ten dünyaya düşen, peygamberlerin imametinde dünyadan tekrar Cennet’e dönme cehdi içinde terleyen ya da nereden geldiğini bilemediğinden dolayı nereye gideceğinden de habersiz yaşayan varlığın adıdır. Dünyevîleşme, Cennet’ten gurbete düşen insanın önündeki en mühim varoluş problemidir. Problemi çözenler dünyada kaldıkları zaman çerçevesinde...

GELİYORLAR

G

GELİYORLAR İmanda Ebu Bekir, Adalette Ömer, Hayâda Osman, Şecaatte Ali, Aşkta Musab, Fikirde Muaz, Fesahatte Abdullah b Revaha, Şuurda Hanzala, Zühtte Ebû Zer, Şehadette Hamza, Ferasette Hatice, İffette Fatıma, Basirette Aişe, Hikmette Esma, Şiirde Hansa Rasule(sav) bağlılıkta Abdullah b Ömer(r anhum), Hedefleri İslam Nizamı, Vatanları İslam Coğrafyası, Kimlikleri İslam Gençliği, YOLDALAR…...

EHL-İ SÜNNET AKÂİDİ

E

EHL-İ SÜNNET AKÂİDİ Kudema “ilmin şerefi, ma’lumun şerefine nisbetle kıymetlendirilir”, [1] buyurur. Akâid’in mündericâtında kulların ibadet etmekle mükellef olduğu Allah Azze ve Celle’nin sıfat, fiil ve isimleri vardır. “Amentü’nün esaslarından olan meleklerin, kitabların, peygamberlerin, Ahiret’in ve Kader’in ne olup, ne olmadığını incelemek de Akâid’in mevzuudur. Akaid’in konusu, “ma’lum olan...

ÜMMETİ YÜREĞİNDE TAŞIYAN ADAM

Ü

ÜMMETİ YÜREĞİNDE TAŞIYAN ADAM İlahiyat’ta okurken birkaç arkadaşla Müslüman Gençliğin hissiyatına tercüman olacak bir dergi neşretmiş, leylî bir medrese hükmünde olan İKDAV adıyla bir de yurt açmıştık. 28 Şubat sürecinde polisin sıklıkla ziyaret edip gözdağı verdiği yurtta fikirle hareket, etle tırnak gibiydi. Cuntacılar tarafından İmam-Hatipler’i kapatma kararı verildiğinde gece arkadaşlarla...

İŞTE İSLAM İNKILÂBI

İ

İŞTE İSLAM İNKILÂBI İMAM-I RABBÂNÎ(R.A) ÖRNEĞİ Beşeriyet ehramının kemâl noktası Allah Rasûlü  ﷺ’dür. Sonra küfür karşısındaki sebatları sebebiyle “ulûl-azm/azm sahipleri” olarak isimlendirilen ve Allah Rasûlü  ﷺ’ne onların sabır mesleklerine uyması emredilen peygamberler,[1]  daha sonra sair enbiya, sahabe, evliya, ulema gelir. Allah Rasûlü ﷺ’ndeki kemal, Ümmetine taksim edildi. Raşid halifeler...

BEDİRSİZ ve FETİHSİZ RAMAZANLAR

B

BEDİRSİZ ve FETİHSİZ RAMAZANLAR Hz. İsa’dan sonra altı asır devam eden fetret, bir Ramazan ayında bitti. Yerle gökler ilk olarak Ramazan’da buluştu, Kur’ân-ı Kerîm Ramazan’da doğdu.[1]  Allah Rasûlü ﷺ bu ayda daha çok Kuran-ı Kerîm okurdu; Cibril-i Emin her gün gelir Ramazan gecelerinde Allah Rasûlüyle karşılıklı Kuran-ı Kerîm’i birbirlerine arz ederlerdi.  Üsve-i haseneleri Allah Rasûlü ﷺ olan...

Şarkımız Şiiri Tahlili

Ş

Yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle’nin kudretine nisbetle insanı “oldurmakla”, “öldürmek” arasında fark yoktur. Kur’an-ı Kerîm’e muhatap kadrolar “tamam” olunca, sebepleri var edip o kadroların eliyle beşere ait sistemleri ortadan kaldırmak Onun kudreti dairesindedir.   Öfkesiz Bir İnkılaptan İnkilap Doğar Kırılır da bir gün bütün dişliler, Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el...

BÜYÜK DOĞU’YA MUKADDİME

B

Allah Azze ve Celle Hz. Adem’e esmayı/eşyayı öğretti,[1] o da meleklere muallim oldu.[2] Hz. Musa’ya, “vahyedileni dinle”[3] buyurdu. Elinde yazılı bir kitap olmadığı halde kendisine “Oku!”[4]  diye emredilen Peygamber-i Ekber’e “Dinle, Hıfz et, Daha sonra oku!” denildi. Sahabe, Allah Rasulü’nü ﷺ dinledi, “İşittik ve itaat ettik”[5] dedi. Onlar Peygamber’i dinleyince kazandı, “Cebel-i Rumat”ta...

EL İLANLARI ve “HAK YOL İSLAM” TABELALARI

E

Allah Rasulü ﷺ yollara, “Hak Yol İslam” yazan tabelalar asmadı. Tebliğe gazete, mecmua neşrederek ya da el ilanları dağıtarak başlamadı. İnsanlara vasıtalarla değil, doğrudan ulaştı. Gördüğüne, “Allah’tan başka bütün ilahları inkar et, kurtul!” dedi. Mekke sokaklarında Mus’ab b. Umeyr’in, Sa’d b. Vakkas’ın ardında -onlara İslam’ı anlatmak için- kim bilir ne kadar dolaştı? Ne Mekke’de, ne de...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.