KategoriBir Mekteptir Oruç

ŞERİAT, HaKÎKAT ve MâRİFET KÜRSÜSÜ: RAMAZAN

Ş

Ramazan; ekmeğe, suya karşı olduğu gibi, harama, yalana karşı da oruç tutmaktır. Ramazan bereket, Ramazan zarafettir. Ramazan yükseliş, Ramazan kalbin sabır ırmaklarının insan bedeninde gürül gürül akmasıdır. Ramazan zikir, Ramazan fikir mevsimidir. On bir ay ruhunu bedenine râm eden insan, Ramazan’da bedenini ruhunun hizmetine sunar. Oruçla Kalbin Fıtrat Ayarlarına Dönmesi Ramazan, yürekleri...

ASR-I SAADET’TE MÜCÂHEDE, MODERN ZAMANDA ZİYAFET: RAMAZAN

A

Oruç, meyvesi irfan olan bir tohumdur. Müslüman, her sahurda niyetle o tohumu yüreğine eker; Allah Rasûlü’nün ﷺ “Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket vardır.”[1] hadîsine iktida edip hakikat yolculuğuna çıkar. Müslüman, sahurda yeryüzüne çömelip bir sofra kurar; secdede olduğu gibi her çömelişte göklere yükselir, semanın kapısı açılır ve ruh Kâinat’ın Sahibi’nin rahmeti ve mağfiretine muhatab...

ORUÇ ve KUR’ÂN-I KERÎM’LE GELEN KUTLU MİSAFİR: RAMAZAN

O

Her yıl ümmetin ulu hocası Ramazan-ı Şerîf’i karşılamak için uzun zaman önceden hazırlıklara başlar; Şaban-ı Şerîf’in sonuna doğru âlimler, ârifler dağ başlarına çıkar, kutlu misafirin yolunu (ru’yet-i hilâli) gözler. Ümmet’e, Kur’ân-ı Kerîm’i ve orucu getiren ulu hoca (Ramazan) İstanbul, Bağdat, Şam, Kâhire başta olmak üzere bütün İslâm şehirlerinde aynı anda görünür. Ramazan Ümmet-i Muhammed’in...

DİPLOMASI TAKVA OLAN BİR MEKTEPTİR ORUÇ

D

İbadetler yürekleri tevhîd eder; kalabalıkları ümmet yapar. Bu yüzden namaz, tecritten tevhide bir rıhledir. Her gün şu kadar farklı evden, şu kadar insan günde beş defa namazda yekvücut olur. Kuzeyden güneye, Üsküp’ten Patani’ye saflarda omuz omuza duran müminler namazın sonunda sağa ve sola selam vererek kendileriyle yekvücut olduğu kardeşlerini namazdaki şuurla murâkabe eder; edeceğine dair de...

İhsan Şenocak

Hakkında

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.